Zobacz nasz profil na Facebooku english

Chronimy
Bezpieczeństwo
Twojego Biznesu

Oferujemy usługi służące ochronie bezpieczeństwa biznesu i danych osobowych od strony informatycznej. Działamy w tym zakresie w ścisłej współpracy z ekspertami w zakresie kontrwywiadowczego zabezpieczenia biznesu oraz ochrony danych osobowych z Prywatnego Biura Śledczego Detectio.

Ochrona bezpieczeństwa teleinformatycznego

Świadczone przez nas usługi z zakresu zabezpieczenia biznesu obejmują przede wszystkim audyt teleinformatyczny oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego w przedsiębiorstwach i organizacjach. To potencjalnie bardzo kompleksowa i wieloaspektowa usługa rozłożona na kilka etapów. Obejmuje m.in. audyt legalności oprogramowania i skuteczności zabezpieczeń sieci firmowej. Nie ogranicza się jednak tylko do infrastruktury informatycznej samej w sobie, ale w każdym wypadku powinna prowadzić również do wzdrożenia ściśle określonych reguł dostępu posługiwania się nią przez pracowników i kooperantów firmy. Dlatego działania specjalistów z zakresu informatyki uzupełniane są częto działaniami z pograniczna detektywistyki mającymi na celu sprawdzenie wdrożonych zabezpieczeń w praktyce.

Indywidualne rozwiązania programistyczne

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możemy przygotować i wdrożyć indywidualne rozwiązania programistyczne uzupełniające wyżej wymienione usługi. Pozwala to zmaksymalizować ochronę przedsiębiorstwa zarówno w obszarze jego infrastruktury teleinformatycznej samej w sobie, jak i tam gdzie może ona zostać wykorzystana do przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z nieczciwych działań pracowników, kooperantów i konkurencji.

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza to usługi, których celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych popełnionych przestępstw, nadużyć lub innych szkodliwych działań. Wysoka skuteczność tych usług wynika z faktu, iż w dzisiejszych czasach powszechnej dostępności internetu i elektroniki użytkowej większość czynności planowanych i wykonywanych jest za pomocą komputera czy też telefonu komórkowego. Sposób przechowywania informacji przez te urządzenia sprawia natomiast, że większość działań użytkownika może być odtworzone i zabezpieczone.