Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Pole uwagi do dokumentów w programach Delegacje i Proste Faktury

Część użytkowników programów Delegacje oraz Proste Faktury zgłaszała w ostatnim czasie problemy z działaniem pola uwag do dokumentów wystawianych w tych programach. Objawiał on się tym, że nie można było skutecznie zapisać w bazie danych programu słownika predefiniowanych komentarzy. Pomimo wpisania w polu uwag określonej treści, kliknięcia przycisku Zapisz, a następnie OK, treść nie zapamiętywała się na liście. Co więcej, jeśli lista predefiniowanych wcześniej uwag zawierała już jakieś elementy, ulegały one utracie.

W związku z powyższym udostępniliśmy zaktualizowane konsolidacje programów Delegacje i Proste Faktury, które rozwiązują problem:

Problem nie dotyczył programu Sprzedaż i Magazyn, gdyż tam mechanizm obsługi uwag do dokumentów – choć w interfejsie użytkownika prezentują się one tak samo – jest inny.

Wszystkie nowe instalatory dostępne są do pobrania na ogólnych zasadach ze stron internetowych poszczególnych programów. Również aktualizacja odbywa się na zasadach ogólnych właściwych dla poszczególnych rozwiązań. W celu zasięgnięcia dalszych informacji na ten temat należy odwiedzić stronę internetową odpowiedniego programu.