Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.8.2 / Sprzedaż i Magazyn 1.6.4 – nowe funkcjonalności w sprzedaży międzynarodowej

Udostępniliśmy nowe wersje programów Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn, które stanowią kolejny etap w rozwoju funkcjonalności wspomagających sprzedaż na rzecz kontrahentów zagranicznych.

Wprowadzone zostały następujące nowe rozwiązania:

  • weryfikacja kontrahentów w VIES,
  • alternatywne tłumaczenia nazw produktów i uwag do faktur oraz zamówień na potrzeby dokumentów wielojęzycznych – niezależnie od wcześniej dostępnych tłumaczeń struktury dokumentów,
  • zautomatyzowana obsługa wewnątrzwspólnotowego reverse charge przy wystawianiu i drukowaniu faktur – w przypadku wybrania odpowiedniej opcji w parametrach dokumentu program samodzielnie zarządza informacją o sposobie rozliczenia VAT.

Zmiany zainteresują użytkowników posiadających zagranicznych kontrahentów, gdyż w określonych sytuacjach mogą stanowić bardzo duże ułatwienia w zarządzaniu dokumentami. Są to również o tyle ciekawe możliwości, że niewiele programów na rynku o porównywalnym poziomie zaawansowania i rozbudowania jest dobrze przystosowanych do obsługi obrotu międzynarodowego.

Nowe rozwiązania dostępne są w programach w dość oczywistych z użytkowego punktu widzenia miejscach, tj. po prostu tam, gdzie mogą być potrzebne. W celu uzyskania bliższych instrukcji, zapraszamy jednak do odpowiednich rozdziałów dokumentacji – linki podajemy poniżej.

 

VIES

Tłumaczenia na potrzeby dokumentów wielojęzycznych

Reverse charge

 

Więcej informacji i aktualizacja

Proste Faktury

Sprzedaż i Magazyn

Księga Podatkowa

W związku z publikacją nowych wersji programów Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn, udostępniamy również nową wersję programu Księga Podatkowa ‐ oznaczoną numerem 8.4 i zapewniającą kompatybilność w zakresie importu danych z naszym najnowszym oprogramowaniem sprzedażowym. Użytkownicy korzystający jednocześnie z naszych rozwiązań sprzedażowych oraz programu Księga Podatkowa powinni zweryfikować tabelę kompatybilności i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej aktualizacji.