Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8

Kalkulator opłaty prolongacyjnej online

Kalkulator pozwala wyliczyć opłatę prolongacyjną wynikającą z Ordynacji podatkowej na potrzeby odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległego podatku lub innej należności publicznoprawnej, do której taka opłata prolongacyjna ma zostosowanie.

Ustawienia
Pierwszy dzień naliczania opłaty:

Ostatni dzień naliczania opłaty:

Podstawa obliczenia opłaty:

Data ustalenia opłaty:


Należna opłata prolongacyjna:  
Początek
Koniec
Kwota
Stawka
Dni

Kalkulator opłaty prolongacyjnej - Pomoc »

Lista kalkulatorów »