Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8

Weryfikator polskiego numeru rachunku bankowego (NRB) online

Aplikacja pozwala zweryfikować matematyczną poprawność polskiego numeru rachunku bankowego (NRB) oraz pobrać z bazy EWIB Narodowego Banku Polskiego informację o przypisaniu rachunku do instytucji finansowej (banku) i jej jednostki.

Sama matematyczna poprawność numeru rachunku oraz rozpoznawalny numer rozliczeniowy instytucji finansowej nie przesądza w żaden sposób czy i na jakich zasadach wskazany rachunek bankowy jest aktualnie przydzielony jakiemukolwiek podmiotowi (osobie).

Numer rachunku

Raport
Prawidłowy:

Instytucja:

Jednostka:

Weryfikator polskiego numeru rachunku bankowego (NRB) - Pomoc »

Lista kalkulatorów »