Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Księga Podatkowa 2024 (10.0)

Udostępniliśmy do pobrania nową wersję programu do księgowania PKPiR oraz VAT na rok 2024. Uwzględnia ona zarówno zmiany w przepisach mające zastosowanie do rozliczeń dokonywanych w roku 2024, jak również niezależne od tego przydatne zmiany użytkowe.

Zmiany w przepisach

W związku ze zmianami w przypisach prawa nowa edycja programu zawiera:

  • obliczanie miesięcznej i rocznej składki zdrowotnej dla roku 2024,
  • uaktualnione rozliczenie składki zdrowotnej w podatku liniowym dla roku 2024,
  • uaktualnione obliczanie wynagrodzeń dla roku 2024,
  • dołączone aktualne Kalkulatory 2024.

Nie jest w tej chwili jasne jakie ewentualne zmiany w przepisach prawa mające wpływ na funkcjonalność programu mogą mieć miejsce w kolejnych miesiącach br. Ponieważ sytuacja w tym zakresie jest dość dynamiczna, ewentualne dalsze aktualizacje tego rodzaju będą pojawiały się na bieżąco stosownie do potrzeb.

Inne zmiany

Niezależnie od zmian w przepisach prawa, najnowsza wersja programu zawiera następujące nowe istotne funkcjonalności:

  • wyszukiwanie kontrahentów w unijnym VIES (VAT Information System),
  • wyszukiwanie kontrahentów w krajowym Wykazie podatników VAT.

Wyszukiwanie w VIES pozwala przede wszystkim uzyskać informację nt. wspólnotowej rejestracji VAT kontrahenta. Jest to najważniejsze przeznaczenie VIES i chodzi tu oczywiście głównie o kontrahentów zagranicznych. Uzyskana w ten sposób informacja może być w pewnych sytuacjach kluczowa do prawidłowego zaksięgowania transakcji do VAT.

Więcej na ten temat w dokumentacji: https://www.twinpoints.pl/programs/kp/dokumentacja_vies.

Wyszukiwanie w Wykazie podatników VAT pozwala w pierwszej kolejności uzyskać informację na temat statusu podatkowego kontrahenta w zakresie VAT. Jest tam też jednak dostępna również tzw. „biała lista” rachunków bankowych oraz do pewnego stopnia możliwość uzyskania historycznych danych o statusie i danych kontrahenta. Informacje te mogą mieć w pewnych sytuacjach istotne znaczenie przy księgowaniu zarówno do VAT jak i do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Więcej na ten temat w dokumentacji: https://www.twinpoints.pl/programs/kp/dokumentacja_wykaz_podatnikow_vat.

Więcej informacji i aktualizacja

Link do instalatora programu:
https://www.twinpoints.pl/programs/kp/index.php?id=14&f=32

Instrukcja jak dokonać aktualizacji:
https://www.twinpoints.pl/programs/kp/index.php?id=7#updateguide

Aktualny cennik programu i aktualizacji:
https://www.twinpoints.pl/programs/kp/cenniki

Jak co roku użytkownikom bezpośrednio poprzedniej edycji programu (2023) przysługuje rabat na aktualizację. Ponadto w przypadku użytkowników, którzy zakupili aktywację już w bieżącym roku, jednak w czasie, gdy dostępna była jeszcze tylko edycja 2023, nowe klucze do edycji 2024 zostały wygenerowane automatycznie. Są one dostępne w sekcji „Moje konto” na stronie internetowej programu oraz zostaną wysłane dodatkowo również w wiadomości email.