Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Pobieranie kursów walut NBP po 29 lutego 2024 r.

Niniejsza informacja jest istotna dla tych użytkowników naszego oprogramowania, którzy korzystają z obecnej w nich funkcjonalności pobierania średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego.

Usługa udostępniania kursów średnich walut NBP

Zgodnie z komunikatem publikowanym na stronach internetowych NBP, po 29 lutego br. nastąpi zmiana w usłudze udostępniania kursów średnich walut związana z lokalizacją udostępnianych zasobów. Należy spodziewać się, że na skutek tej zmiany aplikacje korzystające z dostępnej na serwerach NBP usługi w jej wcześniejszej formie przestaną w tym zakresie swojej funkcjonalności działać prawidłowo.

Spośród aplikacji naszego autorstwa, które zawierają taką funkcjonalność, wszystkie zapewniają wsparcie dla usługi po zmianach już od przełomu lutego i marca 2023 r. pod warunkiem zainstalowania odpowiednich ich wersji. Minimalne wersje naszego oprogramowania, które zgodnie z dostępnymi na stronach NBP komunikatem i specyfikacją usługi powinny zapewniać wsparcie dla niej po 29 lutego br., to:

*) dot. Kalkulatora walut w wersji dla Windows

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że dla części naszych użytkowników funkcjonalność pobierania kursów walut jest bardzo istotna. W takich przypadkach zalecamy odpowiednio wcześniejszą weryfikację posiadanych wersji oprogramowania, a w razie potrzeby ‐ rozważenie jego aktualizacji.

Kursy walut w przyszłych wersjach oprogramowania

Niezależnie od powyższego w kolejnych wersjach naszych aplikacji wprowadzona zostanie obsługa nowego API Narodowego Banku Polskiego w zakresie pobierania kursów średnich. Będzie to połączone z dodatkowymi udoskonaleniami tej funkcjonalności w naszych programach. W najbliższej perspektywie czasowej udoskonalone rozwiązania pojawią się w programach Proste Faktury 3.9 oraz Sprzedaż i Magazyn 1.7 ‐ o czym we właściwym czasie poinformujemy w osobnych wiadomościach.