Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| Proste Faktury 3.9 / Sprzedaż i Magazyn 1.7

Opublikowaliśmy nowe wersje programów Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn. Wprowadzają one znaczną ilość zmian – zarówno ogólnych i porządkujących usprawnień, które dotyczą większości użytkowników, jak również ukierunkowanych bardziej sektorowo. Większość nowości dotyczy obu programów, za wyjątkiem bardziej zaawansowanych rozwiązań, które znalazły się wyłącznie w Sprzedaży i Magazynie.

Najważniejsze zmiany

  • domyślne uwagi do nowotworzonych dokumentów wprowadzane do ustawień ogólnych i niezależne od dotychczas istniejących słowników uwag;
  • narzędzie pobierania kursów walut NBP oparte o najnowsze API;
  • wraz z kursem waluty pobierana jest domyślnie sygnatura tabeli kursowej; jeśli jest ona uzupełniona dla danego dokumentu, znajdzie się również na jego obrazie (wydruku);
  • dostępność narzędzia pobierania kursów walut NBP może być teraz włączana i wyłączana w Menedżerze Serwera (domyślnie włączone, tylko Sprzedaż i Magazyn);
  • jeśli dla dokumentu ustawiono przeliczenia między walutami, można dowolnie wybrać w jakim zakresie znajdzie się ono na obrazie (wydruku) dokumentu: wartości bazowe i przeliczone, tylko wartości bazowe, albo tylko wartości przeliczone (nowa opcja);
  • na wszystkich listach wystawionych dokumentów znajduje się kolumna NIP kontrahenta (numer VAT, w przypadku listy faktur RR – PESEL), wraz z opcją filtrowania i wyszukiwania; wartości są odfiltrowane ze znaków innych niż litery i cyfry, co dodatkowo ułatwia znalezienie potrzebnej informacji;
  • wyszukiwanie i weryfikacja kontrahentów w polskim Wykazie podatników VAT;
  • przyjęcie towaru i wystawienie PZ z poziomu faktury RR (tylko Sprzedaż i Magazyn);
  • narzędzie planowania dostępności towarów w zamówieniu od odbiorcy (tylko Sprzedaż i Magazyn).

Polecana dokumentacja:

W związku ze zmianami w programach zalecane może być również zapoznanie się z poniższymi nowymi lub zaktualizowanymi rozdziałami dokumentacji.

Proste Faktury

Sprzedaż i Magazyn

Księga Podatkowa 2024 wersja 10.1

W związku z publikacją nowych wersji programów Proste Faktury oraz Sprzedaż i Magazyn, standardowo zaktualizowaliśmy również program Księga Podatkowa (wersja 10.1) – celem zapewnienia kompatybilności importu danych z programów sprzedażowych. Prosimy, aby użytkownicy Księgi Podatkowej i jednocześnie któregoś z programów sprzedażowych wzięli to pod uwagę przed dokonaniem aktualizacji któregokolwiek z tych rozwiązań.

Więcej informacji i aktualizacja

Proste Faktury

Sprzedaż i Magazyn