Duokomp Delegacje
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 1.9.5

DUOKOMP DELEGACJE - CENNIK

Program udostępniany jest na licencji SHAREWARE. Nowy użytkownik może pobrać i przetestować program bez zobowiązania do zakupu pełnej licencji, jednak dalsze korzystanie z niego po zakończeniu testów wymaga zakupienia klucza aktywacyjnego. Więcej informacji w umowie licencyjnej dostępnej podczas i po instalacji konkretnej wersji programu.

Poniższy cennik obowiązuje od dnia 2 stycznia 2024 r.

Ważność klucza aktywacyjnego* Cena BRUTTO**
Cennik bazowy
6 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
60,00 zł
12 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
100,00 zł
18 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
140,00 zł
24 miesiące
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
180,00 zł
Bezterminowy
tylko na wersje oznaczone jako 1.x
280,00 zł
Nowi użytkownicy (pierwszy klucz aktywacyjny)
6 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
0,00 zł
12 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
50,00 zł
18 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
92,40 zł
24 miesiące
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
135,00 zł
Bezterminowy
tylko na wersje oznaczone jako 1.x
240,00 zł
Przedłużenie ważności wcześniejszego klucza
6 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
54,00 zł
12 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
90,00 zł
18 miesięcy
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
126,00 zł
24 miesiące
na wszystkie wersje, w tym przyszłe
162,00 zł
Bezterminowy
tylko na wersje oznaczone jako 1.x
252,00 zł

Licencja udzielana jest dla określonego podmiotu, dlatego program „blokowany” jest NIP-em (VAT ID) użytkownika. Natomiast nie ma ograniczeń co do ilości stanowisk komputerowych na których program zostanie zainstalowany.

* W razie wykupienia klucza na czas oznaczony użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej aktualizacji programu do WSZYSTKICH jego nowych wersji jakie ukażą się w opłaconym okresie. W przypadku wykupienia klucza bezterminowego, prawo do bezpłatnej aktualizacji dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE wersji oznaczonych jako 1.x - w razie ukazania się np. wersji 2.0 i kolejnych, skorzystanie z nich będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty.

** Podane kwoty są faktyczną ceną do zapłaty bez względu na inne okoliczności, w tym podatkowe. Jeżeli w związku z transakcją na sprzedawcy ciąży obowiązek naliczenia VAT wg stawki obowiązującej w kraju jego rejestracji, wówczas zostaje on ujęty w podanych kwotach.