Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 3.8.2

Proste Faktury JPK - PROMOCJE

Polecaj Proste Faktury. Możesz je mieć nawet za 1 zł.

Każdy użytkownik, który w czasie trwania akcji promocyjnej "Polecaj Proste Faktury" zakupi klucz aktywacyjny do programu na dowolny okres, otrzyma przypisany mu unikalny, ważny przez 6 miesięcy (180 dni) kod promocyjny. Kod taki może przekazać dowolnej liczbie innych osób/firm, polecając im korzystanie z programu Proste Faktury. Jeżeli osoba/firma, która nigdy nie posiadała wykupionego klucza aktywacyjnego do programu zakupi go, a składając zamówienie poda otrzymany kod promocyjny, uzyska wówczas 20% rabatu na pierwszy zakup klucza. Otrzyma też jak każdy inny swój własny kod promocyjny, który może przekazać dalej swoim znajomym i kontrahentom.

Za każdego użytkownika, który po raz pierwszy zakupi* klucz aktywacyjny do programu Proste Faktury, osobie/firmie, której kod promocyjny zostanie wpisany w formularzu zamówienia, przysługuje 20% rabatu na jedno kolejne przedłużenie ważności jej własnego klucza. Polecenie 1 nowego użytkownika oznacza 20% rabatu, 2 nowych użytkowników - 40% rabatu, itd. Jeśli za pomocą jednego kodu promocyjnego poleconych zostanie 5 lub więcej nowych użytkowników, cena kolejnego klucza wyniesie 1zł.


*) Użytkownikowi polecającemu rabat przysługuje pod warunkiem, że zamówienie użytkownika poleconego zostanie nie tylko złożone, ale faktycznie zrealizowane w określonym terminie - patrz ust. 5 Regulaminu promocji.

Regulamin promocji „Polecaj Proste Faktury” w wersji opublikowanej 5 lipca 2021 r.