Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

F.A.Q.

 1. DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK - F.A.Q.
 2. Zamawianie - F.A.Q.
 

DuoKomp Księga Podatkowa 2024 JPK - F.A.Q.

 1. Czy DuoKomp Księga Podatkowa jest kompatybilna z Windows 10?
 2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?
 3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?
 4. Czy DuoKomp Księga Podatkowa może działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?
 5. Przy próbie wydrukowania dokumentu, wyświetlenia jego podglądu lub zapisania do PDF pojawia się krytyczny błąd z komunikatem Serwer RPC jest niedostępny lub podobnym.
 6. Wprowadzam do programu nowy klucz aktywacyjny i jest on akceptowany przez program, jednak po ponownym jego uruchomieniu nadal wczytywany jest stary klucz.
 7. Nastąpiła utrata bazy danych programu - czy mogę je odzyskać?
 8. Czy mogę używając programu na jednym komputerze obsługiwać jednocześnie wiele firm?
 9. W jakim zakresie program DuoKomp Księga Podatkowa wspiera Jednolity Plik Kontrolony (JPK)?
 10. Wprowadzam do programu nowy klucz aktywacyjny i jest on akceptowany przez program, jednak po ponownym jego uruchomieniu nadal wczytywany jest stary klucz.
 11. Po aktualizacji programu brakuje części danych - np. zapisów księgowych sprzed lub po jakiejś dacie – które z całą pewnością były dostępne bezpośrednio przed aktualizacją. Dodatkowo, w podfolderze Autobackup, który znajduje się w głównym katalogu programu, brakuje archiwów z ostatniego czasu i dlatego nie można przywrócić bazy danych narzędziem Archiwizacja lokalna.
 12. Jeśli zainstalowano nowszą wersję programu poprzez aktualizację kopii starszej wersji, to czy jest możliwy powrót do korzystania ze starszej wersji?


1. Czy DuoKomp Księga Podatkowa jest kompatybilna z Windows 10?

Tak, program w przynajmniej najnowszych wersjach działa prawidłowo pod Windows 10.


2. Czy mogę przenieść program z jednego komputera na inny zachowując wszystkie dane i ustawienia?

Tak. Jeżeli kopia programu została już zarejestrowana (wpisano klucz aktywacyjny), można łatwo przenieść całą jego instalację pomiędzy komputerami. Najprostszym sposobem dokonania tego jest skopiowanie katalogu programu na dysk docelowego komputera i ewentualne "ręczne" utworzenie tam skrótu do pliku wykonywalnego (kp.exe). Można też przenieść wybrane pliki zawierające dane (kp.dat), ustawienia (kp.ini) i koniecznie klucz aktywacyjny (user.key) do położonego na innym komputerze katalogu, w którym wcześniej zainstalowano program. Opis przeznaczenia poszczególnych plików jakie można znaleźć w katalogu programu zawarty jest w dokumentacji programu w rozdziale "Instalacja".

Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia jedynie bazy danych i jest to jednorazowa konieczność, zaleca się skorzystanie z wbudowanego w program narzędzia Archwiwizacja lokalna.... Pozwala ono na zapisanie na źródłowym komputerze pliku zawierającego archiwum bazy danych, który należy skopiować na komputer docelowy. Tam, przy pomocy tego samego narzędzia, można oddtworzyć bazę danych. Więcej inormacji na ten temat znajduje się w dokumentacji programu w rozdziale "Archiwizacja danych na lokalnym komputerze".

Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia jedynie bazy danych i ma to miejsce często, rekomendowane jest korzystanie z narzędzia Zdalny magazyn danych, który jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem przenoszenia danych pomiędzy stanowiskami pracy.


3. Czy mogę zainstalować program na wymiennym nośniku danych, np. pendrivie, i uruchamiać go z tego nośnika na różnych komputerach?

Tak, pod warunkiem że do kopii programu zainstalowanej na nośniku wymiennym zostanie wpisany klucz aktywacyjny.

Rekomendowaną do rozważenia alternatywą dla przenoszenia programu na pendrivie jest narzędzie Zdalny magazyn danych. Rowiązanie to zapewnia większe bezpieczeństwo danych (nie ma ryzyka utraty lub uszkodzenia pendriva) i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych, choć wymaga zainstalowania programu na każdym stanowisku pracy.


4. Czy DuoKomp Księga Podatkowa może działać jako aplikacja wielostanowiskowa w sieci lokalnej?

I tak i nie. Sam program nie ma bowiem specjalnej wersji sieciowej, ale ze względu na swoje specyficzne właściwości może być uruchamiany na wielu różnych komputerach w sieci lokalnej, pomimo że fizycznie jest zainstalowany tylko na jednym z nich. Ponieważ wszystkie dane i ustawienia zarejestrowanego programu przechowywane są w jego katalogu, można postąpić w poniższy sposób:

 • zainstalować program na wybranym komputerze w sieci, który będzie pełnić rolę "serwera",
 • wprowadzić do tak zainstalowanej kopii programu klucz aktywacyjny,
 • udostępnić katalog programu poprzez udziały systemu Windows, tak aby stał się dostępny dla innych komputerów w sieci,
 • utworzyć na pozostałych komputerach skróty do udostępnionego pliku wykonywalnego programu.

Może zajść potrzeba uzupełnienia tej procedury ustawieniem odpowiednich uprawnień do plików/katalogów/udziałów. Należy też koniecznie pamiętać, że udostępniony program nie powinien być uruchamiany przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Poza tym jednak opisane rozwiązanie jest dobrze sprawdzone i pozwala uzyskać większość korzyści wynikających z pracy sieciowej.

Rekomendowaną do rozważenia metodą korzystania z programu na wielu stanowiskach jest narzędzie Zdalny magazyn danych, który pozwala na błyskawiczne i bardzo wygodne przenoszenie bazy danych pomiędzy stanowiskami pracy. Rowiązanie to jest zasadniczo prostsze we wdrożeniu aniżeli udostępnianie programu w sieci lokalnej i niesie za sobą mniejsze ryzyko wystąpienia problemów technicznych.


5. Przy próbie wydrukowania dokumentu, wyświetlenia jego podglądu lub zapisania do PDF pojawia się krytyczny błąd z komunikatem Serwer RPC jest niedostępny lub podobnym.

Niektóre komponenty programu mogą wymagać dostępu do usługi RPC (Zdalne wywoływanie procedur), który w pewnych sytuacjach nie jest jednak możliwy. Na podstawie dotychczasowych analiz ustaliliśmy najbardziej typowe przyczyny tego problemu i zalecamy zastosowanie jednej z 2 poniższych procedur.

Rozwiązanie 1. Jeżeli w systemie operacyjnym jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające Comodo:

 1. W zasobniku systemowym Windows (w prawej dolnej części ekranu) należy kliknąć ikonę pakietu Comodo prawym klawiszem myszy.
 2. W menu jakie się pojawi należy wybrać Otwórz....
 3. W oknie jakie się wyświetli należy wybrać opcję Defense+.
 4. Pojawi się lista nierozpoznanych plików. Jeżeli wśród nich znajduje się plik kp.exe, a w kolumnie firma widnieje DuoKomp, jest to plik wykonywalny programu DuoKomp Księga Podatkowa.
 5. Należy zaznaczyć powyższy plik, a następnie wybrać opcję Przenieś do zaufanych plików.

Rozwiązanie 2. W innych przypadkach:

Należy upewnić się, że usługa RPC (Zdalne wywoływanie procedur) jest włączona:

 1. Uruchamiamy Panel Sterowania systemu Windows.
 2. Wybieramy aplet Narzędzia Administracyjne (w Windows Vista i 7 należy najpierw włączyć widok ikon, gdyż w widoku kategorii ta opcja nie jest widoczna).
 3. Klikamy dwa razy w pozycję Usługi.
 4. Na liście jaka się pojawi szukamy usługi Bufor wydruku.
 5. Zaznaczamy tę usługę na liście, klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości.
 6. Na karcie ustawień usługi powinna być wybrana opcja Typ uruchomienia: Automatyczny. Jeśli tak nie jest, należy to zmienić. Konieczny wówczas będzie restart komputera.

6. Wprowadzam do programu nowy klucz aktywacyjny i jest on akceptowany przez program, jednak po ponownym jego uruchomieniu nadal wczytywany jest stary klucz.

Aby rozwiązać opisany problem, należy dokonać bezpośredniej edycji pliku user.key, który znajduje się w katalogu programu i zawiera jego klucz aktywacyjny. Należy ten plik otworzyć i zastąpić jego dotychczasową treść nowym kluczem aktywacyjnym. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Zamknąć program DuoKomp Księga Podatkowa (jeśli jest uruchomiony);
 2. Odnaleźć katalog programu na dysku komputera; zazwyczaj jest to c:\Program Files\DuoKomp Księga Podatkowa lub c:\Program Files (x86)\DuoKomp Księga Podatkowa, chyba że podczas instalacji programu wybrano inną lokalizację;
 3. Odnaleźć w katalogu programu plik user.key; jeżeli nie są wyświetlane nazwy plików, będzie on widoczny jako po prostu user;
 4. Kliknąć plik user.key prawym przyciskiem myszy i wyświetlić menu Otwórz za pomocą; zasadniczo plik należy otworzyć do edycji w programie Notatnik, więc jeśli znajduje się on na liście w menu Otwórz za pomocą, należy po prostu kliknąć tę pozycję; w przeciwnym razie należy skorzystać z opcji Wybierz program domyślny; można również bezpośrednio uruchomić Notatnik jak każdy inny program i otworzyć w nim plik klucza aktywacyjnego korzystając z opcji menu Plik;
 5. Po otwarciu pliku user.key w Notatniku, należy najpierw usunąć wszelką zawartość jaka się w nim znajduje, a następnie wkleić nowy klucz aktywacyjny i zapisać zmiany (menu Plik -> Zapisz).

7. Nastąpiła utrata bazy danych programu - czy mogę je odzyskać?

Możliwość odzyskania danych zależy m.in. od przyczyn ich utraty. Jeżeli komputer został np. skradziony lub z innych powodów nie ma do niego dostępu, wówczas odzyskanie danych będzie możliwe jeśli wcześniej korzystano z narzędzia Zdalny magazyn danych lub wykonywano kopię zapasową danych przy pomocy narzędzia archiwizacji lokalnej. Z kolei w przypadku np. uszkodzenia twardego dysku lub zniszczenia całego komputera również należy skorzystać z tych metod, aczkolwiek jeśli w żaden sposób nie wykonywano kopii zapasowej danych to jedyną szansą ich odzyskania są specjalistyczne usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników.

W przypadku jeśli utrata danych nie została jednak spowodowana zaginięciem lub uszkodzeniem sprzętu, a np. tylko awarią systemu operacyjnego, zwykle ich odzyskanie możliwe jest przy pomocy narzędzi oferowanych przez sam program. Zgodnie z opisem jaki można znaleźć w dokumentacji w rozdziale Archiwizacja danych i ustawień na lokalnym komputerze program domyślnie zapisuje bowiem dodatkową kopię bazy danych przy każdym swoim zamknięciu. Aby odzyskać z niej bazę danych należy podjąć następujące kroki:

 1. W menu programu wybrać Narzędzia -> Archiwizacja lokalna;
 2. W oknie które się pojawi przejść na kartę Odzyskiwanie;
 3. Obok pola Plik źródłowy kliknąć przycisk przeglądania katalogów;
 4. W oknie dialogowym jakie się pojawi będzie już zazwyczaj wybrany katalog programu - jeśli nie, należy do niego przejść;
 5. W katalogu programu powinien znajdować się podkatalog Autobackup - należy w niego wejść;
 6. Podkatalog Autobackup zawiera pliki kopii danych, które w nazwie zawierają datę i godzinę ich utworzenia; należy wybrać możliwie najnowszy plik z taką datą i godziną, o której wiadomo, że powinny być jeszcze wtedy wszystkie dane; warto pamiętać, że ostatnie kopie danych mogą być już jednak puste, gdyż mogły zostać utworzone już po awarii - pewną wskazówką jest w tej kwestii rozmiar pliku, który po awarii będzie względnie mały (kilkanaście kilobajtów) w porównaniu z plikami sprzed niej;
 7. Po zaznaczeniu właściwego pliku należy kliknąć przycisk Otwórz; nazwa i ścieżka do tego pliku pojawią się we wspomnianym już polu Plik źródłowy na karcie Odzyskiwanie;
 8. Na tej samej karcie należy kliknąć przycisk Start, co zapoczątkuje procedurę przywracania danych;
 9. Należy sprawdzić czy do bazy danych wróciły dane dokumentów, klientów i produktów; jeśli nie, należy wrócić do kroku nr 6 wybierając wcześniejszy plik; warto też jednak pamiętać, że czasami nie uda się odzyskać danych z ostatniej sesji programu sprzed awarii, gdyż mogła ona skutkować niemożliwością utworzenia dodatkowej kopii danych w podkatalogu Autobackup.

8. Czy mogę używając programu na jednym komputerze obsługiwać jednocześnie wiele firm?

Tak, pod warunkiem, że program zarejestrowano na każdy z tych podmiotów podmiotów (tzn. wykupiono odpowiednią ilość kluczy aktywacyjnych, każdy dla odpowiedniego NIP-u/VAT ID). Dostępne są w tym zakresie 2 opcje:

Wariant 1 - uproszczony:

Dla każdego NIP/VATID należy zainstalować osobną kopię programu w odrębnym katalogu na dysku, wg reguły jedna kopia = jedna firma. W każdej kopii należy wprowadzić jeden z kluczy aktywacyjnych. Ponieważ dane i ustawienia zarejestrowanego programu są przechowywane w całości w jego katalogu, poszczególne kopie nie będą wchodziły ze sobą w konflikt. W razie potrzeby należy ewentualnie utworzyć ręcznie skróty (np. na pulpicie) do każdej z kopii.

Wariant 2 - zaawansowany:

Należy pozostać przy instalacji tylko jednej kopii programu i włączyć w niej tryb obsługi wielu firm. Zasady jego działania opisane są w dokumentacji w rozdziale Obsługa jednej lub wielu firm.


9. W jakim zakresie program DuoKomp Księga Podatkowa wspiera Jednolity Plik Kontrolony (JPK)?

Obecnie dostępna DuoKomp Księga Podatkowa wspiera zarówno JPK-VAT jak i JPK-PKPIR w ich aktualnie obowiązujących wersjach.


10. Wprowadzam do programu nowy klucz aktywacyjny i jest on akceptowany przez program, jednak po ponownym jego uruchomieniu nadal wczytywany jest stary klucz.

Aby rozwiązać opisany problem, należy dokonać bezpośredniej edycji pliku user.key, który znajduje się w katalogu programu i zawiera jego klucz aktywacyjny. Należy ten plik otworzyć i zastąpić jego dotychczasową treść nowym kluczem aktywacyjnym. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 1. Zamknąć program DuoKomp Księga Podatkowa (jeśli jest uruchomiony);
 2. Odnaleźć katalog programu na dysku komputera; zazwyczaj jest to c:\Program Files\DuoKomp Księga Podatkowa lub c:\Program Files (x86)\DuoKomp Księga Podatkowa, chyba że podczas instalacji programu wybrano inną lokalizację;
 3. Odnaleźć w katalogu programu plik user.key; jeżeli nie są wyświetlane nazwy plików, będzie on widoczny jako po prostu user;
 4. Kliknąć plik user.key prawym przyciskiem myszy i wyświetlić menu Otwórz za pomocą; zasadniczo plik należy otworzyć do edycji w programie Notatnik, więc jeśli znajduje się on na liście w menu Otwórz za pomocą, należy po prostu kliknąć tę pozycję; w przeciwnym razie należy skorzystać z opcji Wybierz program domyślny; można również bezpośrednio uruchomić Notatnik jak każdy inny program i otworzyć w nim plik klucza aktywacyjnego korzystając z opcji menu Plik;
 5. Po otwarciu pliku user.key w Notatniku, należy najpierw usunąć wszelką zawartość jaka się w nim znajduje, a następnie wkleić nowy klucz aktywacyjny i zapisać zmiany (menu Plik -> Zapisz).

11. Po aktualizacji programu brakuje części danych - np. zapisów księgowych sprzed lub po jakiejś dacie – które z całą pewnością były dostępne bezpośrednio przed aktualizacją. Dodatkowo, w podfolderze Autobackup, który znajduje się w głównym katalogu programu, brakuje archiwów z ostatniego czasu i dlatego nie można przywrócić bazy danych narzędziem Archiwizacja lokalna.

 1. Bardzo ważne jest ustalenie czy nowa wersja programu na pewno została zainstalowana dokładnie w tym samym miejscu na dysku co jej poprzednik. Przejdź do kolejnego kroku dopiero, gdy masz całkowitą pewność w tej kwestii. Więcej informacji dotyczących aktualizacji w prawidłowym katalogu dostępnych jest tutaj. Może się też zdarzyć, że jednak w katalogu programu znajduje się podkatalog Autobackup zawierający automatyczne kopie zapasowe z ostatnich dni lub tygodni – wówczas przejdź od razu do kroków 6 i 7. Jeśli jednak zamieszczona tutaj instrukcja nie pozwoli przywrócić danych, MUSISZ skorzystać z pomocy doświadczonego użytkownika lub zawodowego informatyka.
 2. Najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu jest to, że system Windows przeniósł automatycznie niektóre pliki programu do katalogu Virtual Store. Tam też znajdują się ostatnie automatyczne kopie zapasowe bazy danych tworzone w chwili zamknięcia programu – można je odzyskać przy pomocy narzędzia Archiwizacja lokalna bliżej opisanego tutaj. W tym celu trzeba jednak odnaleźć katalog Virtual Store wg instrukcji poniżej.
 3. Ponieważ niektóre interesujące nas katalogi mogą być domyślnie ukryte, należy usunąć tę przeszkodę:
  • Uruchom Eksploratora plików systemu Windows: naciskając łącznie klawisze Windows+E albo poprzez menu Start->Komputer;
  • Wejdź w menu Organizuj->Opcje folderów i wyszukiwania;
  • Na karcie Widok zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski;
  • Kliknij OK.
 4. W programie Księga Podatkowa kliknij Narzędzia->Archiwizacja lokalna, po czym przejdź na kartę Odzyskiwanie.
 5. Kliknij przycisk wyboru pliku i w oknie jakie się pojawi przejdź do folderu: C:\Użytkownicy\NAZWA_KONTA_UŻYTKOWNIKA\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\DuoKomp Księga Podatkowa\Autobackup. Weź pod uwagę, że:
  • Jeśli system operacyjny jest zainstalowany na innym dysku niż C, należy udać się na ten dysk;
  • Katalog Użytkownicy może również nosić nazwę Users;
  • W miejscu NAZWA_KONTA_UŻYTKOWNIKA znajduje się katalog o nazwie zalogowanego użytkownika systemu Windows;
  • Katalog Program Files może się też nazywać Program Files (x86) lub mogą istnieć oba te katalogi.
 6. Jeśli w/w podkatalog Autobackup istnieje, należy sprawdzić czy zawiera archiwa bazy danych z ostatnich dni. Jeśli tak, należy zaznaczyć plik utworzony koniecznie PRZED aktulizacją programu do nowej wersji. Przypominamy, że pliki automatycznej kopii zapasowej mają w swojej nazwie datę i godzinę jej utworzenia. Po zaznaczeniu pliku kliknij Otwórz.
 7. Kliknij przycisk Start. Powinno to przywrócić bazę danych do stanu z wybranego dnia i godziny. Upewnij się co do tego przeglądając listy wystawionych dokumentów i słowniki w programie. W razie potrzeby można jeszcze raz przywrócić bazę danych wybierając inne archiwum. Pamiętaj, że więcej o narzędziu Archiwizacja lokalna możesz przeczytać tutaj.

12. Jeśli zainstalowano nowszą wersję programu poprzez aktualizację kopii starszej wersji, to czy jest możliwy powrót do korzystania ze starszej wersji?

Jeżeli użytkownik nie jest pewien, że chciałby korzystać z nowszej wersji programu, powinien najpierw zainstalować ją na osobnym komputerze lub w osobnym katalogu na tym samym komputerze. Każdy instalator umożliwia wybranie katalogu docelowego, do którego trafi instalowana kopia programu. Możliwe będzie wówczas przetestowanie nowszej wersji programu i podjęcie świadomej decyzji co do aktualizacji.

Zasadniczo aktualizacja rozumiana jako zainstalowanie nowszej wersji programu w folderze zawierającym wersję starszą jest nieodwracalna co najmniej w zakresie zawartości bazy danych. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że nowsza wersja niemal zawsze zmienia strukturę bazy danych. Jakkolwiek poniżej opisana jest więc procedura pozwalająca przywrócić korzystanie ze starszej wersji programu, to należy pamiętać, że nie da się do niej przywrócić jakichkolwiek danych, które zostały dodane do bazy danych przy użyciu wersji nowszej. Poniższa procedura powinna zadziałać w typowych sytuacjach, aczkolwiek jak w przypadku każdej innej procedury ratunkowej specyficzna konfiguracja i działania po stronie użytkowników mogą sprawić, że w określonych przypadkach mimo wszystko nie pomoże.

 1. Należy uzyskać instalator tej wersji programu, którą użytkownik chciałby przywrócić. Instalator może znajdować się w zasobach użytkownika lub można pobrać go z tej strony. Udostępniamy jednak na niej tylko wybrane archiwalne wersje programu. W każdym wypadku należy jednak zwrócić uwagę, aby nie była to wersja jeszcze starsza niż dotychczas używana, gdyż uniemożliwi to przywrócenie bazy danych.
 2. Archiwalną wersję programu należy tym razem zainstalować bezwzględnie w innym katalogu lub na innym komputerze aniżeli dotychczasowa kopia programu. Nie zapewniamy żadnych dalszych procedur na wypadek zainstalowania starszej wersji programu w katalogu, w którym była już wersja nowsza.
 3. Po zainstalowaniu i uruchomieniu starszej wersji należy aktywować ją w oknie Rejestracja kluczem aktywacyjnym pasującym do tej właśnie wersji. W razie potrzeby możemy przesłać taki klucz aktywacyjny ponownie na adres email zapisany w danych użytkownika.
 4. Możliwość odzyskania danych i ustawień zależy od tego czy użytkownik posiada ich kopię. Zakładając, że wszystkie operacje wykonywane są już na ponownie zainstalowanej starszej wersji programu, istnieją następujące możliwości:
  • Użytkownik korzystał z narzędzia Zdalny magazyn danych przy pomocy starszej wersji programu i wysyłał z tej wersji dane i/lub ustawienia do zdalnego katalogu w wybranej usłudze. Należy wówczas pobrać ostatnie dane i/lub ustawienia wysłane ze starszej wersji programu. Ewentualne nowsze dane lub później zmienione ustawienia nie zostaną przywrócone.
  • Użytkownik posiada własne kopie danych i/lub ustawień, które wykonał samodzielnie przy pomocy narzędzia Archiwizacja lokalna w starszej wersji programu. W takiej sytuacji należy korzystając z tego samego narzędzia przywrócić dane i/lub ustawienia z ich najaktualniejszej posiadanej kopii. Ewentualne nowsze dane lub później zmienione ustawienia nie zostaną przywrócone.
  • Użytkownik ani nie korzystał z narzędzia Zdalny magazyn danych, ani nie posiada innych kopii danych i/lub ustawień. W takiej sytuacji przywrócenie danych możliwe jest wyłącznie z podkatalogu Autobackup w katalogu, który zawiera niechcianą nowszą wersję programu, korzystając z narzędzia Archiwizacja lokalna w wersji starszej. Należy w tym celu zastosować opowiednio kroki opisane w pkt 7 przywracając dane z ich ostatniej kopii wykonanej przez program przed niezamierzoną aktualizacją. W razie podejrzenia, że dane mogą znajdować się w wirtualnym magazynie, można odnaleźć go w sposób opisany w pkt 11. W tej sytuacji nie jest przewidziana procedura odzyskiwania ustawień, które należy wprowadzić do starszej wersji programu ponownie ręcznie.

Wybrane rzeczy, których nie należy pod żadnym pozorem robić:

 • Odinstalowywanie programu. W związku z niezamierzoną aktualizacją oraz powyższą procedurą ratunkową zapisane w systemie informacje deinstalacyjne mogą stać się nieprawidłowe. Ewentualna deinstalacja może więc zadziałać równie dobrze wobec nowszej jak i starszej kopii programu i trudno to z góry przewidzieć. Niezależnie od tego jakakolwiek deinstalacja spowoduje zwykle usunięcie wszelkich danych z tej czy innej kopii programu, co zdecydowanie nie jest zalecane w sytuacji, gdy chce się te dane odzyskać.
 • Ponowne zainstalowanie starszej wersji programu w katalogu, w którym wcześniej zainstalowano już wersję nowszą. Jak już zaznaczyliśmy wyżej, nie oferujemy na tę okoliczność dalszych procedur ratunkowych, a więc nie będziemy w stanie nic więcej pomóc.
 

Zamawianie - F.A.Q.

 1. Czy w celu złożenia zamówienia na program lub usługę muszę skorzystać z formularza zamówienia?
 2. Jestem użytkownikiem, który wcześniej korzystał już z usług lub oprogramowania i chcę przedłużyć ich ważność lub je zaktualizować – czy aby złożyć zamówienie muszę się najpierw zalogować w panelu Moje konto?
 3. Co się stanie, jeśli składając zamówienie na przedłużenie lub zaktualizowanie usług i oprogramowania nie będę zalogowany w panelu Moje konto?
 4. Czym uzasadnione są ograniczenia w zakresie zmiany adresu email?
 5. Czy formularz zamówienia ostrzeże mnie jeśli wprowadzę adres email inny niż zapisany w moich danych w panelu Moje konto?
 6. Czy mogę uzyskać dostęp do moich kluczy aktywacyjnych inaczej niż poprzez wysłanie mi go emailem?
 7. Jak mogę zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?
 8. Co jeśli nie dysponuję jakimikolwiek danymi i dostępami pozwalającymi zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?
 9. W jaki sposób należy rozliczać faktury za oprogramowanie zakupione na stronie www.twinpoints.pl?


1. Czy w celu złożenia zamówienia na program lub usługę muszę skorzystać z formularza zamówienia?

Tak, każdy program i usługa ma u nas dedykowany tylko jemu (jej) formularz zamówienia. Poza wyjątkowymi indywidualnie uzgodnionymi przypadkami, warunkiem przetworzenia przez nas zamówienia, w tym przyjęcia i rozliczenia płatności, jest złożenie zamówienia przez odpowiedni formularz.


2. Jestem użytkownikiem, który wcześniej korzystał już z usług lub oprogramowania i chcę przedłużyć ich ważność lub je zaktualizować – czy aby złożyć zamówienie muszę się najpierw zalogować w panelu Moje konto?

Nie, nie jest to konieczne w celu samego złożenia zamówienia i takie zamówienie zostanie przez nas przetworzone. Jednak wiąże się to z pewnymi opisanymi w dalszych punktach ograniczeniami.


3. Co się stanie, jeśli składając zamówienie na przedłużenie lub zaktualizowanie usług i oprogramowania nie będę zalogowany w panelu Moje konto?

Składając zamówienie bez zalogowania się w panelu Moje konto nie są możliwe w szczególności następujące rzeczy:

 1. zmiana adresu email zapisanego w danych użytkownika; w formularzu zamówienia można co prawda wpisać dowolny adres i zostanie on przekazany do systemu płatności (osoba płacąca nie musi być użytkownikiem), ale nie zostanie trwale zapisany w naszej bazie danych jako adres użytkownika; w przypadku oprogramowania do którego w wyniku realizacji zamówienia wysyłamy klucz aktywacyjny oznacza to, że klucz zostanie wysłany na dotychczasowy adres (a nie ten podany w zamówieniu);
 2. mogą nie zostać naliczone niektóre rabaty w promocjach, chociaż system w miarę szerszych możliwości stara się rozpoznać użytkownika po NIP-ie (VAT ID) i na tej podstawie naliczyć przynajmniej część ewentualnie przysługujących rabatów.

4. Czym uzasadnione są ograniczenia w zakresie zmiany adresu email?

Bezpieczeństwem. W mailach zawierających klucze aktywacyjne lub informacje o usługach mogą być też zawarte dane dostępowe do panelu Moje konto, a same klucze aktywacyjne również mogą być w systemie naszych usług wykorzystywane w mniejszym lub większym stopniu do identyfikacji użytkowników oraz autoryzacji dostępu do danych. W związku z tym osoba, która dysponuje dostępem do skrzynki email na które wysyłamy klucze aktywacyjne, może uzyskać dostęp do danych użytkowników lub ich klientów. Są to dane (w tym dane osobowe), które zarówno my jak i użytkownicy mamy prawny obowiązek chronić. Stąd, nie ma możliwości, aby zmiana adresu email na który wysyłamy klucze i towarzyszące im informacje była możliwa przez proste wpisanie dowolnego adresu przez kogokolwiek w formularzu zamówienia.


5. Czy formularz zamówienia ostrzeże mnie jeśli wprowadzę adres email inny niż zapisany w moich danych w panelu Moje konto?

Nie, ponieważ mogłoby to pozwolić osobie nieuprawnionej na ustalenie metodą prób i błędów jaki adres email jest zapisany w danych użytkownika.


6. Czy mogę uzyskać dostęp do moich kluczy aktywacyjnych inaczej niż poprzez wysłanie mi go emailem?

Tak, wszystkie klucze do wszystkich programów, jakie kiedykolwiek zostały wygenerowane dla danego użytkownika są dostępne po zalogowaniu w panelu Moje konto. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia, ponieważ jest całkowicie niezależne od bieżącej możliwości skontaktowania się z nami (np. w nocy, w weekendy i w święta).


7. Jak mogę zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?

Istnieją następujące sposoby dokonania takiej zmiany:

 1. w panelu Moje konto,
 2. wysłanie prośbę o taką zmianę z dotychczasowego adresu email.

Uwaga! Ze względu na szczególne znaczenie dokonania zmiany adresu email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów, zastrzegamy sobie prawo arbitralnej odmowy dokonania zmiany w sytuacji zastosowania ppkt 2 jeśli mimo wszystko będziemy mieć nadal istotne wątpliwości co do tożsamości użytkownika.


8. Co jeśli nie dysponuję jakimikolwiek danymi i dostępami pozwalającymi zmienić adres email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów?

Jeżeli nie ma możliwości zastosowania którejkolwiek ze standardowych procedur zmiany adresu email opisanych w poprzednim punkcie, a użytkownik nie ma dostępu do zapisanego w jego danych adresu email, co skutkuje niemożliwością otrzymania klucza aktywacyjnego, należy skorzystać z następującej procedury awaryjnej. Prosimy mianowicie sporządzić w takiej sytuacji tradycyjny papierowy dokument zawierający:

 1. pełne dane firmy użytkownika, w tym w szczególności pełną nazwę, adres siedziby oraz NIP (VAT ID),
 2. pieczątkę firmową (jeśli zawiera dane z pkt poprzedniego, to wystarczy sama pieczątka),
 3. jednoznaczne oświadczenie w standardowym języku polskim lub angielskim, iż prosicie Państwo o zmianę adresu email użytkownika zapisanego w panelu Moje konto na stronie www.twinpoints.pl na inny podany w dokumencie,
 4. własnoręczny podpis użytkownika lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania (tj. składania w jego imieniu wiążących prawnie oświadczeń woli); w tym drugim przypadku z wyraźnym dopiskiem kim formalnie jest ta osoba wobec użytkownika (np. pełnomocnik, prokurent, członek zarządu, itp).

Taki dokument należy zeskanować lub sfotografować w jakości pozwalającej na jego bezproblemowe odczytanie i przesłać nam w formie załącznika na adres podany na stronie do kontaktu.

Uwaga! Ze względu na szczególne znaczenie dokonania zmiany adresu email, na który wysyłane są klucze aktywacyjne do programów, zastrzegamy sobie prawo arbitralnej odmowy dokonania zmiany jeśli pomimo dochowania tej procedury będziemy mieć nadal istotne wątpliwości co do tożsamości użytkownika. Przykładowo to, że podpisana pod dokumentem osoba faktycznie ma prawo reprezentować użytkownika musi dać się zweryfikować w publicznie dostępnych rejestrach lub poprzez dokumenty dostarczone przez nią samą.


9. W jaki sposób należy rozliczać faktury za oprogramowanie zakupione na stronie www.twinpoints.pl?

Nasza firma jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Holandii. Łatwo jednak zauważyć, że ze względu na specyfikę oprogramowania udostępnianego przez nas na stronie www.twinpoints.pl, jest ono przeznaczone głównie dla odbiorców zarejestrowanych i działających w Polsce. Aczkolwiek zwłaszcza oprogramowanie fakturujące jest użyteczne także dla wielu użytkowników zarejestrowanych w krajach innych niż zarówno Holandia jak i Polska.

Nie mniej jednak w przypadku większości transakcji sprzedawca i nabywca są podmiotami z dwóch różnych krajów UE. Możliwe są wówczas 2 warianty * w zakresie naliczenia i rozliczenia VAT:

 • Jeśli numer VAT nabywcy widoczny jest w VIES jako poprawny numer dla transakcji transgranicznych wewnątrz UE (popularnie "VAT UE"), sprzedawca nie nalicza VAT. Obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy, który sam oblicza VAT wg własnej stawki krajowej, wykazując go jednocześnie jako podatek należny z tytułu importu usług (pola 29 i 30 w aktualnej polskiej deklaracji VAT7) oraz jako podatek naliczony z tytułu nabyć (pola 42 i 43 w aktualnej polskiej deklaracji VAT7). Ponieważ kwoty te neutralizują się wówczas do 0, nie obciążają dodatkowo nabywcy. Jest to standardowa w UE procedura odwrotnego obciążenia we wspólnym systemie podatku od wartości dodanej, więc z całą pewnością wielu użytkowników, a tym bardziej ich księgowych już się z tym spotkała.
 • Jeśli numer VAT nabywcy nie spełnia powyższego warunku (brak "VAT UE"), sprzedawca nalicza VAT wg stawki obowiązującej w kraju jego rejestracji. Operacja ta jest dokonywana w ramach cennikowych kwot brutto i nie powiększa ich w żaden sposób. Nabywca nie rozlicza VAT z tytułu takiej transkacji, ale może np. rozliczyć całość zapłaconej kwoty w kosztach firmy w podatku dochodowym wg reguł obowiązujących w jego kraju.

*) Opisane w tym punkcie zasady rozliczania podatku od towarów i usług są najbardziej typowymi, stosowanymi w większości wypadków rozwiązaniami. Nie możemy jednak i nigdy nie udzielamy porad z zakresu prawa podatkowego, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości co do indywidualnej sytuacji podatnika, należy zasięgnąć porady podmiotu zajmującego się zawodowo doradztwem w zakresie podatków.