Newsletter - archiwum
Archiwum
newslettera
Zobacz nasz profil na Facebooku


| DuoKomp Kalkulatory 2.7.2 – 4 nowe komponenty pakietu

Lipcowy zestaw zmian w Kalkulatorach rozszerzamy ponownie, tym razem aż o 4 nowe komponenty:

Kalkulator opłaty prolongacyjnej w pewnym sensie uzupełnia Kalkulator odsetek podatkowych. Do obliczania opłaty prolongacyjnej wykorzystuje się bowiem połowę stawki odsetek za zaległości podatkowe, z dodatkowym uwzględniem specyfiki wyliczania opłaty prolongacyjnej w określonym czasie. Taki wyspecjalizowany kalkulator to niewątpliwie bardzo przydatne narzędzie w pakiecie, którego mogło niektórym użytkownikom brakować.

Weryfikator polskiego numeru rachunku bankowego (NRB) to naturalna kontynuacja dla uniwersalnego Weryfikatora IBAN. oczywiście kalkulator NRB również sprawdza poprawność numeru wynikającą z formatu IBAN, jednak w kolejnym etapie sprawdzenia zagłębia się w specyfikę typową dla polskich rachunków. Weryfikuje więc poprawność numeru rozliczeniowego oraz ustala na jego podstawie do jakiego banku przypisany jest rachunek.

Kalkulator VAT netto-brutto to bardzo przydatne narzędzie, gdy potrzebne jest wykonanie tego rodzaju przeliczeń jeszcze przed przejściem do wystawienia dokumentu sprzedaży lub zamówienia. Jako taki, kalkulator jest uzupełnieniem programu fakturującego i sprzedażowego ‐ Proste Faktury lub Sprzedaż i Magazyn.

Kalkulator ryczałtów za przejazdy miejscowe to oczywiście uzupełnienie wszystkich wcześniej dostępnych kalkulatorów z zakresu rozliczania podróży służbowych. Zawiera on teraz pełny zestaw komponentów ‐ co jednak nie przesądza, że nigdy nie pojawią się kolejne, ani że nie zostaną udostkonalone istniejące. Kalkulatory to rozwiązanie pomocnicze do programu Delegacje, który zapewnia możliwość pełnego rozliczania podróży wraz z tworzeniem odpowiednich dokumentów.

Wszystkie nowe i dotychczasowe kalkulatory i weryfikatory dostępne są jak zawsze na stronie https://www.twinpoints.pl//programs/kalkulatory/ w wersjach zarówno dla Windows jak i online.