Duokomp Kalkulatory
Płace · Odsetki · Amortyzacja · Waluty · Podróże
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 2.8

DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY

Parametry działalność gospodarcza 2024

Poniższa tabela przedstawia typowe parametry użyteczne dla osób prowadzących w roku 2024 działalność gospodarczą indywidualną lub w formie spółek osobowych.

ParametrWartość
Podatek dochodowy wg skali
Stawka I przedziału skali12%
Stawka II przedziału skali32%
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł
Kwota zmniejszająca podatek3 600 zł / rok
300 zł / m-c
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne do 30.06.2024
Podstawa wymiaru1 272,60 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)248,41 zł
Rentowe (8% podstawy)101,81 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)31,18 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne od 1.07.2024
Podstawa wymiaru1 290,00 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)251,81 zł
Rentowe (8% podstawy)103,20 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)31,61 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne
Podstawa wymiaru4 694,40 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)916,35 zł
Rentowe (8% podstawy)375,55 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)115,01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
Opodatkowanie wg skali9% podstawy
Opodatkowanie liniowo4,9% podstawy
Opodatkowanie liniowo - skł. zdrow. odliczalna od dochodu11 600,00 zł
Miesięczna składka minimalna381,78 zł

Parametry działalność gospodarcza 2023

Poniższa tabela przedstawia typowe parametry użyteczne dla osób prowadzących w roku 2023 działalność gospodarczą indywidualną lub w formie spółek osobowych.

ParametrWartość
Podatek dochodowy wg skali
Stawka I przedziału skali12%
Stawka II przedziału skali32%
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł
Kwota zmniejszająca podatek3 600 zł / rok
300 zł / m-c
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne do 30.06.2023
Podstawa wymiaru1 047,00 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)204,37 zł
Rentowe (8% podstawy)83,76 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)25,65 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne od 1.07.2023
Podstawa wymiaru1 080,00 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)210,82 zł
Rentowe (8% podstawy)86,40 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)26,46 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne
Podstawa wymiaru4 161,00 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)812,23 zł
Rentowe (8% podstawy)332,88 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)101,94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
Opodatkowanie wg skali9% podstawy
Opodatkowanie liniowo4,9% podstawy
Opodatkowanie liniowo - skł. zdrow. odliczalna od dochodu10 200,00 zł
Miesięczna składka minimalna314,10 zł

Parametry działalność gospodarcza 2022

Poniższa tabela przedstawia typowe parametry użyteczne dla osób prowadzących w roku 2022 działalność gospodarczą indywidualną lub w formie spółek osobowych.

ParametrWartość
Podatek dochodowy wg skali do 30.06.2022
Stawka I przedziału skali17%
Stawka II przedziału skali32%
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł
Kwota zmniejszająca podatek5 100 zł / rok
425 zł / m-c
Kwota podatku w I przedziale skali17% - 5 100 zł
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 15 300 zł
Podatek dochodowy wg skali od 1.07.2022
Stawka I przedziału skali12%
Stawka II przedziału skali32%
Górna kwota I przedziału skali120 000 zł
Kwota zmniejszająca podatek3 600 zł / rok
300 zł / m-c
Kwota podatku w I przedziale skali12% - 3 600 zł
Kwota podatku w II przedziale skali32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa I - kwoty minimalne
Podstawa wymiaru903,00 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)176,27 zł
Rentowe (8% podstawy)72,24 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)22,12 zł
Ubezpieczenie społeczne - grupa II - kwoty minimalne
Podstawa wymiaru3 553,20 zł
Emerytalne (19,52% podstawy)693,58 zł
Rentowe (8% podstawy)284,26 zł
Chorobowe (2,45% podstawy)87,05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
Opodatkowanie wg skali9% podstawy
Opodatkowanie liniowo4,9% podstawy
Miesięczna składka minimalna270,90 zł